FORMULAR DE RETUR

Către: EROGLU ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 9-13, Zona Manageri, etaj 6, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6258/2010, Cod Unic de înregistrare RO27079660

Subsemnatul …………………….., cu domiciliul in …………….., telefon ……………….., email …………………… va informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse: …………………….., comandate la data de ………………….., având numărul de comandă ......................................... și recepționate la data de…………………….
Cont Bancar al beneficiarului.....................................................
Număr de telefon.....................................................................
Adresa beneficiarului................................................................
Data………………………………….....................................................
Semnătura...............................................................................