TERMENI ȘI CONDIȚII COLIN'S


Prezentarea noastră


Suntem EROGLU ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 9-13, Zona Manageri, etaj 6, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6258/2010, Cod Unic de înregistrare RO27079660 (în continuare sub denumirea comercială ,,COLIN'S’’).


1. Definiții. Scop

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online de către EROGLU ROMANIA S.R.L., ceea ce duce la buna funcționare a Site-ului și o mai bună experiență a utilizatorilor.
1.2. În cadrul acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care din context reiese altfel, expresiile menționate mai jos au următoarele semnificații:
,,Site-ul COLIN'S” reprezintă website-ul www.colins.ro , precum și orice secțiune și subsecțiune a acestuia, prin intermediul căreia COLIN'S prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Utilizatorii/Cumpărătorii pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de COLIN'S. De asemenea, Site-ul este folosit pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora.
,,Cumpărător/Client’’ - persoana fizica care își face un cont pe site-ul COLIN'S și plasează o comanda sau plasează o comandă în calitate de vizitator, fără a avea un cont asociat.
,,Vânzător’’ - societatea comercială EROGLU ROMANIA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Șoseaua București - Ploiești, nr. 9-13, Zona Manageri, etaj 6, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/6258/2010, Cod Unic de înregistrare RO27079660.
,,Produse’’- orice bunuri sau servicii, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
,,Cont’’ – secțiunea din site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.).
,,Comandă’’ - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.
,,Contract’’ - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele iar Cumpărătorul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse. Contractul la distanță este încheiat între Vânzător și Cumpărător, nefiind necesară prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
,,Plată’’ - înseamnă operațiunea de plată efectuată de către Cumpărător, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Vânzător, respectiv achiziționării de către Cumpărător, a unuia sau mai multor Produse.
,,Specificații’’ - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

,,Informațiile Confidențiale” - înseamnă orice informație în legătură cu Vânzătorul sau Cumpărătorul, asociații şi afiliații acestora sau cu Contractul încheiat de părți și pusă la dispoziție, fie înainte sau după data semnării Contractului.
1.3. Prezentul document stabilește Termenii şi condițiile aplicabile raporturilor ce se nasc între COLIN'S şi fiecare Cumpărător care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.
1.4. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă a Site-ului sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează acești Termeni și condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate.
2. Dispoziții generale
Orice vizitator sau utilizator al site-ului www.colins.ro are obligația ca, înainte de a vizita sau de a utiliza paginile site-ului, să citească și să studieze cu atenție Termenii și condițiile de utilizare, precum și Politica de confidențialitate. În cazul în care nu este de acord cu prevederile acestora este obligat să nu utilizeze site-ul nostru. În caz contrar, se consideră că acceptă în mod expres și necondiționat termenii și condițiile de utilizare, că a luat cunoștință de Politica de Confidențialitate și că își exprimă acordul cu privire la conținutul acestora. Termenii și condițiile de utilizare, astfel cum sunt detaliate mai jos sunt valabile pentru întregul conținut al Site-ului.
Ne asumăm și ne rezervăm dreptul de a face orice modificare prevederilor prezentelor Termenii și condiții, de a șterge sau de a adăuga orice informație, de a suspenda sau întrerupe Site-ul sau orice parte a acestuia, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, iar utilizatorul Site-ului este de acord și acceptă această prevedere.
3. Drepturi de proprietate intelectuală și industrială
Întregul conținut al site-ului www.colins.ro, incluzând texte, noutăți, grafice, fotografii, desene, imagini, simboluri, mărci comerciale, servicii furnizate și în general, orice tip de fișiere (dar fără a se limita la aceste exemple) sunt protejate prin dreptul de proprietate intelectuală, după cum este reglementat prin dispozițiile naționale, europene și internaționale privind proprietatea intelectuală, cu excepția drepturilor recunoscute în mod expres către terți. Prin urmare se interzice în mod expres folosirea, reproducerea, republicarea, copierea, stocarea, vinderea, transmiterea, distribuirea, publicarea, executarea, „descărcarea (download)”, traducerea, modificarea în orice mod, pe fragmente sau în rezumat, a conținutului site-ului nostru, fără obținerea acordului prealabil, expres și în scris din partea noastră.
Cu titlu excepțional se permite stocarea și copierea individuală a fragmentelor din conținut pe un computer personal, pentru uz strict personal, fără intenția de exploatare comercială sau de altă natură, dar sub condiția ca întotdeauna să se indice sursa de origine, fără ca acest lucru să presupună în vreun fel acordarea de drepturi de proprietate intelectuală. Orice alt element care este inclus în paginile site-ului nostru și reprezintă marcă comercială înregistrată și produse ale proprietății intelectuale a unor terțe părți, revin în sfera proprie de responsabilitate și nu au nicio legătură cu COLIN'S.
4. Cum funcționează?
Comenzile pe Site pot fi inițiate de către Clienții care au cont creat pe Site. Contul pe Site se poate crea de către Clientul persoana fizica, care trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să creeze un cont, pe numele sau, pe Site.
COLIN'S își rezervă dreptul de a refuza crearea unui cont, daca acest refuz este dictat de modul de derulare a activității sale și de principiile politicii sale comerciale.
Prin efectuarea înregistrării și deschiderea unui Cont pe site-ul www.colins.ro ,Clientul este de acord cu Politica de Date Personale publicată pe Site și cu acești Termeni și Condiții.
Adresa de email și numărul de telefon pe care le indică Clientul la momentul creării contului său nu pot fi alocate altui cont deja creat. Nu se acceptă furnizarea unei adrese de email, a unui număr de telefon sau a altor date de contact care nu aparțin Clientului.
Clientul trebuie să asigure confidențialitatea datelor de autentificare, furnizarea acestora către alte persoane fiind interzisă. Parola Contului trebuie să fie ținută secretă și schimbată în cazul unei utilizări nepermise sau a unei suspiciuni de acest fel. Clientul este obligat să informeze imediat COLIN'S despre utilizarea neautorizată a Contului său și să schimbe datele de autentificare în cazul în care Clientul are dovezi că acesta este utilizat de către terți.
Orice interacțiune cu COLIN'S efectuată prin contul Clientului îi este atribuită Clientului. Acest lucru este valabil chiar dacă terții au efectuat tranzacții prin contul Clientului sau în cazul în care terții au avut acces la contul Clientului ca urmare a neîndeplinirii de către Client a obligațiilor sale.
Clientul are dreptul de a închide contul său, fără a oferi motive, prin utilizarea funcției „Dezactivare cont client”.
Pentru motive justificate, COLIN'S își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel COLIN'S. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresa Serviciului Relații Clienții al COLIN'S, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.
5. Cum comand?
Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres de Vânzător. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.
Comanda va fi compusa din următoarele documente, în ordinea importantei:
- Comanda și condițiile sale specifice;
- Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
- Termeni și condiții.
Prin lansarea unei comenzi electronice pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare la distanță (e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
COLIN'S își rezervă dreptul să efectueze validarea comenzilor (înainte de onorarea lor) prin contactarea telefonică și/sau pe mail a Clientului.
Lansarea unei comenzi presupune doar confirmarea de înregistrare a acesteia în cadrul platformei COLIN'S, acceptarea acesteia, disponibilitatea fizică a produselor și termenele de livrare se vor confirma pe email de către reprezentanții COLIN'S.
Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se considera finalizată atunci când exista o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plătii online;
- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător, în cazul plătii online;
- datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
- livrări consecutiv eșuate.
În anumite situații și pentru motive justificate, Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica cantitatea Produselor din Comanda. Dacă se modifică cantitatea de Produse din Comandă, Vânzătorul va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată, corespunzător comenzii neefectuate, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile.
În cazul în care un Produs comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul / Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.
Comenzile plasate în timpul programului de funcționare a magazinului COLIN'S vor fi prelucrate în termenul menționat în anunțul publicat de Vânzător pe Site. Comenzile plasate în zilele libere sau de sărbători legale, în care magazinul COLIN'S este închis vor fi prelucrate în ziua lucrătoare următoare perioadei în care magazinul COLIN'S a fost închis.
Finalizarea de către Client a Comenzii implica, per se, acceptarea de către acesta a obligației de a face plata prețului Produselor şi a costurilor de livrare, despre al căror cuantum Clientul este informat înainte de confirmarea Comenzii.
Clientul poate renunța la Comanda înainte de a primi din partea Vânzătorului confirmarea acesteia, prin notificarea Vânzătorului prin email sau telefonic (apelul telefonic trebuie confirmat obligatoriu prin email).
Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula o comandă în cazul în care prețul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost introduse greșit în baza de date sau afișate greșit, livrarea nefiind încă efectuată.
Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și / sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

6. Prețul și modalitatea de plată
Prețul și modalitatea de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
Prețurile Produselor afișate în cadrul site-ului www.colins.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
Plata produselor se efectuează în numerar / cash, către curier, la livrarea produsului sau prin credit / debit card la plasarea comenzii online.
În cazul plăților ramburs, acestea trebuie efectuate reprezentantului serviciului de curierat. Pentru a facilita tranzacția vă recomandăm să aveți suma exactă de numerar conform costului comenzii dumneavoastră (totuși acest lucru nu este mandatoriu). Ca urmare a plății efectuate către curier acesta vă va emite o chitanță.
În cazul plăților cu cardul trebuie să aveți în vedere următoarele informații:
Acceptăm doar carduri cu simbolul menționat în secțiunea de plată.
Pentru siguranța dumneavoastră, toate tranzacțiile sunt criptate.
Cardul dumneavoastră poate fi refuzat la plată din următoarele motive:
i) Cardul poate fi expirat (verificați să nu se depășească data de expirare a Cardului);
ii) Este posibil să se fi atins limita maximă a Cardului (contactați banca pentru a verifica să nu se fi depășit suma permisă pentru a cumpăra cu cardul dumneavoastră);
iii) Este posibil să se fi introdus o informație greșită (verificați să fi completat corect toate câmpurile necesare).
În cazul plăților online Vânzătorul nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă exclusiv Cumpărătorul.

Clientul va avea în Contul său evidența facturilor emise de Vânzător, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile și în format electronic prin adăugarea acestora de către Vânzător în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.
7. Livrarea
Produsele sunt livrate la adresa indicată de Client în Comanda, prin curier (sistem door-todoor).
Data estimata de livrare poate varia în funcție de produs și va fi confirmată telefonic și / sau pe e-mail de către în cel mai scurt timp după plasarea Comenzii.
Produsele sunt livrate de curier doar pe teritoriul României, indiferent de sistemul de livrare ales de Client și doar în limita stocului disponibil.
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.
Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.
Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica modalitățile de livrare a Comenzilor sau de a adaugă noi modalități de livrare.
Costurile de livrare sunt suportate integral de către Client și sunt evidențiate separat în secțiunea Contul Meu și în Comandă. COLIN'S poate decide suportarea (în anumite condiții comerciale stabilite de acesta) costurilor de livrare, în mod integral sau parțial, caz în care aceste aspecte vor fi anunțate pe Site.
În afara de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Produsele în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
8. Dreptul de retragere și retur
Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Produs sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Termenul de retragere începe sa curgă, conform OUG nr. 34/2014 în:
– ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a Produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:
(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;
(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;
(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs.
În cazul în care Clientul exercită dreptul său legal de retragere, acesta va completa formularul de retur primit în coletul în care a fost livrată Comanda și / sau online pe Site și va trimite Produsul /Produsele către Vânzător în termen de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere. Clientul poate exercita dreptul sau legal de retragere și transmițând un email (la adresa: www.colins.ro) către Vânzător (însă cu transmiterea ulterioară sau concomitentă a formularului de retur, semnat). Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de Consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.
Produsul / Produsele vor fi returnate în aceeași formă / componență în care au fost primite, împreuna cu toate accesoriile lor și ambalate astfel cum au fost ambalate inițial, cu etichetele intacte și împreuna cu toate documentele care l/le-au însoțit (factură, bon, certificat de garanție etc.).
În cazul în care Clientul exercită corespunzător dreptul sau de retragere, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de Cumpărător pentru tranzacția inițială.
Vânzătorul poate oferi Clientului posibilitatea rambursării sumei achitate de Client pentru Comandă prin eliberarea unui voucher, caz in care Clientul trebuie să precizeze expres ca dorește ca suma să îi fie rambursată astfel.
Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor sau pana la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care Vânzătorul nu a preluat Produsele el însuși sau prin curierul său (se va lua data cea mai recenta).
Nu se vor accepta retur produsele care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de mai jos:
- au fost efectuate intervenții neautorizate asupra produsului;
- ambalajul este deteriorat sau incomplet;
- produsul prezinta urme de folosire / uzura excesiva, zgârieturi, ciobituri, lovituri sau șocuri mecanice/electrice;
- produsul nu este returnat împreuna cu toate accesoriile primite in pachet;
- produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care nu face parte din stocul uzual al Vânzătorului dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme si plata unui avans).
Dacă Produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut sau nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsa, Produsul este deteriorat), Vânzătorul are dreptul de a solicita o suma de bani necesară pentru readucerea Produsului în stadiul inițial, după caz sau pentru a acoperi diferența de preț rezultata din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Clientului, Produsul poate fi reexpediat către acesta din urma, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Client. Aceasta sumă se retine de Vânzător din prețul Produselor care trebuie restituit Clientului și se stabilește ca diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit de Client. Contravaloarea sumei care se retine din prețul Produsului va fi comunicată Clientului după recepționarea Produselor returnate.
Produsul care face obiectul unei Comenzi poate fi returnat în caz de Comandă în sistem door-to-door, prin trimiterea Produsului către COLIN'S, prin curier ales de către Client, costul transportului, fiind suportat exclusiv de către Client.
În acord cu prevederile art. 16 din OUG 34/2014, dreptul de retragere al Clienților nu este aplicabil în următoarele situații:
a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completa a serviciilor, daca executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul ca își va pierde dreptul la retragere după executarea completa a contractului de către profesionist;
b) furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena și care au fost desigilate de consumator;
f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
j) furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
m) furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
n) alte situații reglementate expres de art. 16 din OUG 34/2014
Pe cale de consecința, într-o atare situație produsele comandate nu vor putea fi returnate. În situația în care vom constata ca intenționați să returnați un produs care conform normelor legale mai sus expuse nu poate fi returnat va vom notifica in cel mai scurt timp.
Returul Produselor care fac obiectul Comenzilor, pentru motive de neconformitate se face de către Client, în condițiile specificate în legislația romană și europeană, în vigoare.
Pentru produsele destinate consumatorilor, vândute în Uniunea Europeana, există dreptul consumatorului de a reclama orice lipsă de conformitate într-o perioadă de 2 ani de la data livrării produsului.
În cazul in care produsul nu funcționează bine și/sau nu prezinta caracteristicile pe care le-ați solicitat (de exemplu culoare, mărime, material etc.) sunteți îndreptățit să returnați produsul Vânzătorului, specificând că nu este în conformitate cu contractul (apelând la drepturile legale în cazul produselor neconforme sau la garanția comercială oferita de Vânzător).
9. Garanții
Toate Produsele comercializate de către Vânzător beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.
În funcție de specificul produsului, acesta poate beneficia de asemenea și de garanția comerciala oferită de către Importator / Producător. Informațiile cu privire la garanția comercială le veți găsi în pagina de prezentare a fiecărui produs, deoarece aceasta diferă de la un produs la altul în funcție de condițiile specificate de Importator / Producător.
10. Extinderea obligațiilor Vânzătorului
Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o informare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile Produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca Produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

11. Răspundere
COLIN'S nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Cumpărătorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor vândute pe Site.
COLIN'S nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect și pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Site-ul COLIN'S.
COLIN'S nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate de viruși sau alte programe malware care eventual pot afecta computerul dvs. sau o altă parte a proprietății dvs., la accesarea și utilizarea Site-ului. COLIN'S își rezervă dreptul de a întrerupe funcționarea acestui site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă și fiind absolvit de orice răspundere.
12. Date cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate de site-ul nostru sunt destinate exclusiv prelucrării electronice sau de altă natură și în niciun caz, nu vor fi vândute, închiriate sau transmise în alt mod și/sau comunicate unor terțe părți, altfel decât în modul descris în Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal regăsită pe Site.
13. Informații confidențiale
Atât COLIN'S cât și Utilizatorul / Cumpărătorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentele Termeni și condiții, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către COLIN'S / Cumpărător și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.
Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către COLIN'S cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția COLIN'S pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Cumpărător despre care COLIN'S consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către COLIN'S (iii) sunt cunoscute de COLIN'S înainte de a fi primite de la Cumpărător fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de COLIN'S independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Cumpărător.
Cumpărătorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la COLIN'S, cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Cumpărătorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a serviciului contractat, COLIN'S își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Cumpărătorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.
COLIN'S își rezervă dreptul de a dezvălui o parte sau toate Informațiile Confidențiale în legătură cu Cumpărătorii în conformitate cu legislația în vigoare (ex: atunci când este necesar pentru apărarea în instanță, pentru soluționarea unor dispute sau când le sunt cerute anumite informații de către autorități/instituții publice sau private etc.)
14. Legături (Links)
COLIN'S poate face conectarea cu alte site-uri sub formă de link-uri, dar nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul și serviciile acestora, precum nici pentru termenii și condițiile de administrare și protecție a datelor cu caracter personal pe care le utilizează și nici nu garantează disponibilitatea acestora. Vizitatorul / utilizatorul site-urilor conectate este singurul responsabil pentru vizitarea acestor site-uri și pentru orice probleme care pot apărea din conținutul și / sau serviciile acestora.
Trimiterile către Site-ul COLIN'S pot fi făcute doar în mod echitabil, legal, fără a sugera orice formă de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastră, dacă aceasta nu există, iar denumirea noastră, logo-urile și/sau mărcile afișate pe acest site nu pot fi utilizate fără permisiunea noastră, prealabilă, expresă și scrisă sau într-un mod care să aducă atingere reputației noastre ori să profite în mod neloial de aceasta.
15. Notificarea modificărilor
COLIN'S își rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile de mai sus în cadrul legal existent și / sau care va fi în vigoare. Nicio modificare a prezentelor Termeni și condiții nu va fi luată în considerare și nu va face parte din acești, decât dacă a fost redactată în scris și a fost inclusă în prezentul document.
În cazul în care Termenii și condițiile prezentate vor suferi modificări COLIN'S va putea informa vizitatorii / Clienții prin anunțuri prin intermediul Site-ului.
16. Forța majoră
Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de Codul Civil Român.
Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
17. Legea aplicabilă
Prezentele Termene și Condiții sunt guvernate de prevederile legislației române și ale dreptului internațional, precum și de Directivele și Regulamentele dreptului european și se interpretează în lumina regulilor de bună-credință, etică în afaceri și scopul social și economic al dreptului.
În cazul în care se va constata că una dintre prevederi lor este contrară legii și, prin urmare, nulă sau anulabilă, aceasta încetează să producă efecte, fără a afecta în niciun mod validitatea altor termeni și/sau condiții descrise.
COLIN'S și Clienții vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară.
Jurisdicția în soluționarea eventualelor litigii care ar putea rezulta din orice controversă, procedură, neînțelegere sau revendicare a dumneavoastră și/sau care ar putea decurge din relația dintre părți, contractuală sau de altă natură, aparține instanțelor judecătorești din România.
Consumatorii au la dispoziție și procedura SAL care reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care se oferă consumatorilor posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori către Direcția de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO.
18. Fraudă
Crearea de conturi multiple folosind adrese de email generate automat și care expiră după o perioada predefinita, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsura sa afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisa și va fi considerata o tentativă de fraudă. COLIN'S își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create si de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.
Orice tentativa de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților COLIN'S, alterarea conținutului Site-ului, încercarea de afectare a performantelor serverelor COLIN'S, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

Pentru orice întrebări cu privire la Termenii si Condițiile de utilizare website, Clienții pot contacta Vânzătorul la email: www.colins.ro sau la numerele de telefon afișate pe Site.